L’escola – Escola Sagrera
 

Quan la diversitat es normalitza, es transforma en convivència

Escola


L’Escola La Sagrera és un centre educatiu especialitzat, concertat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, que té la seva raó de ser en donar suport i atenció educativa a nois i noies que presenten mancances educatives específiques i amb necessitats educatives especials. Està adherida a la Fundació d’Escoles Parroquials de l’Arquebisbat de Barcelona. Donem atenció aproximadament a 75 alumnes, d’entre 8 i 16 anys, en les etapes de Primària i Secundària de l’ensenyament obligatori, amb la possibilitat d’allargar l’escolarització fins als 21 anys, si el noi o la noia ho requereix, i facilitar la seva transició a la vida adulta.

Mantenim una ràtio aproximada d’un docent per 4-5 alumnes i una distribució per grups de treball de 8 a 10 nois i noies. Això ens permet oferir una atenció més personalitzada i per tant, una millor adaptació a les necessitats individuals de cada un/a d’ells/elles que els permeti desenvolupar al màxim les seves capacitats. Molts d’aquests alumnes inicien la seva escolaritat en règim d’Escolaritat Compartida. Facilitem aquesta modalitat ja que els permet beneficiar-se dels avantatges que suposa el fet de compartir activitats amb centres ordinaris, sense haver de renunciar a l’atenció personalitzada que rep a la nostra escola.

Ubicació


Està situada al barri del 22@, al bell mig de la superilla del Poblenou, molt ben comunicada per arribar-hi en transport públic. El fet d’estar envoltats de zones verdes i de vianants, ens permet realitzar habitualment diferents activitats en l’espai exterior, així com fer vida de barri, convivint amb la comunitat.

Metodologies


Adoptem una metodologia activa, oberta i flexible, que possibilita l’aprendre a aprendre, implementant línies pedagògiques basades en l’experimentació, la tecnologia, la recerca, la cooperació i el treball en equip. Projectem moltes activitats més enllà de l’aula que ajudin els nois i les noies a obrir-se al món real.

Educació emocional


Entenem que els nous aprenentatges no són possibles sense un treball previ i en paral·lel de la intel·ligència emocional, per això l’educació emocional és un dels nostres eixos més importants. Es tracten diferents temes adients a l’edat madurativa de l’alumnat, com ara el raonament moral i els valors, l’adquisició d’un millor control emocional, l’autoconeixement i la identitat pròpia, la sexualitat, la prevenció d'abusos, el dol, la família, etc… Les tutories i l’expressió artística, a través de la música, el teatre i el dibuix, són les eines que es fan servir per desenvolupar aquesta intel·ligència.

Eines digitals


Es potencien les TIC (tecnologies de la informació i el coneixement) com a mitjà habitual i natural per estimular i facilitar l’aprenentatge i la creativitat.

Aprenentatge-Servei


A més, es realitzen Programes d’Aprenentatge-Servei, que combinen l’aprenentatge de continguts, habilitats i valors amb el servei a la comunitat, per exemple el Banc de Sang, Banc dels Aliments, Acompanyament a la Gent Gran o el programa Heroes of Cruyff Court, vinculat a la Fundació Cruyff.

Sostenibilitat


Es promou la consciència ecològica i sostenible i el respecte al medi ambient amb la vinculació al programa «Escoles + Sostenibles» de l’Ajuntament de Barcelona.

Educació Física


Potenciem l'activitat física, per la vital importància que té a nivell de salut mental i física. Participem en diferents activitats esportives: Lligues i Tornejos interescolars de futbol i bàsquet, Olimpiades interescolars i sessions de Natació setmanals, entre d’altres.

També s’organitzen estades de colònies, amb la finalitat de gaudir d’un entorn natural diferent de l’ambient urbà habitual i establir relacions de convivència i companyonia. A més, durant el curs es fan moltes sortides en transport públic per conèixer la ciutat a través dels seus museus, teatre, exposicions, serveis, amb la finalitat de desenvolupar habilitats socials en l’espai exterior.

Valors


Es promou la formació integral de l’alumnat mitjançant els valors de l’Humanisme cristià. El respecte per la persona com una part d’un tot, dins els ecosistemes, reconeixent la seva vàlua, fent-les participatives, solidàries, que s’estimin la pau i la natura, independentment de la seva capacitat, gènere, cultura i condició social, són part dels valors més importants que incentivem.

Orientació pel futur


Preparem els i les nostres alumnes per continuar els seus aprenentatges en diferents Escoles Professionals, fomentant hàbits de conducta social que els permetin, en un futur, desenvolupar diferents activitats en entorns socials i laborals diversos.

Espai del migdia


L’escola ofereix el servei de menjador i esbarjo on els responsables d’aquest servei són els mateixos docents del centre. En l’espai del migdia es treballen tant hàbits alimentaris saludables com conductes adequades en l’estona de menjar i en les estones de temps lliure.

Escola de famílies


L’escola ofereix també un espai per a les famílies on compartir inquietuds, vivències, recursos amb la finalitat de generar un suport mutu i crear comunitat. Es fa a través de l’organització de xerrades d’aquells temes d’interès per a les famílies. També s’ofereix el servei d’acollida a les famílies d’Educació Primària (i a les d’Educació Secundària que ho considerin necessari) amb dificultats per conciliar l’horari familiar amb el laboral. Aquest servei és gratuït i l’horari és a partir de les 9h.


Història


Les escoles parroquials, dins del conjunt més ampli de les escoles cristianes, s’han fet presents en els llocs més populars, ja siguin rurals o industrials. Molts cops per cobrir necessitats urgents d’escolarització. Aquest és el cas de la nostra escola.

L’Escola La Sagrera va ser creada per un pare preocupat per la manca dels recursos que li oferia l’escola ordinària en l’educació del seu fill que presentava dificultats en els seus aprenentatges. La seva demanda fou recollida pel rector de la Parròquia del Crist Rei, que va oferir els locals i, juntament amb una assistent social, una mestra i una psiquiatra van treballar tot un any per dur a terme el projecte, que en el seu moment va funcionar en règim de Patronat del Bisbat.

L’11 de setembre de 1971 es va iniciar el primer curs escolar amb 16 alumnes i dues mestres. Després de 25 anys en el districte de Sant Andreu, el 1996 es va traslladar als nous locals, ubicats a la parròquia de Sant Pancraç al barri del Poblenou.

L’Escola pertany al Bisbat de Barcelona, que va delegar la titularitat a la Fundació d’Escoles Parroquials el 1994. Des del seu inici és membre de la Federació d’Escoles Especials ( DINCAT ).

Galeria

T'agradaria rebre més informació? Contacta'ns!